Speeltijden

Elke donderdagavond is van 20.45 tot 23.15 uur de sporthal beschikbaar. Alleen gedurende de zomervakantie van zes weken is de sporthal dicht en een enkele keer bij grootschalige evenementen.

Contributie

De contributie bedraagt € 11,00 per maand. Je betaalt minimaal per kwartaal en via automatisch incasso. Alleen bij halfjaar of jaarbetaling kan hiervan worden afgeweken. De opzeggingstermijn van het lidmaatschap is 1 maand en gaat in op de eerste van de maand.

Sportlocatie

de_veurSporthal De Veur
Wijk 18/19 Rokkeveen
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer

Kaart weergeven

Bestuur

Ton de Koning
Voorzitter

Ton de Koning

Sportief met respect en plezier!

Peter van der Lans
Secretaris

Peter van der Lans

Niet iedere slag is een punt

René Willems
Penningmeester

ReneWillems

Badminton is voor iedereen ontspannend

Sponsors clubshirts

Technische commissie

Arthur de Schepper

Arthur de Schepper

Van beginner tot competitiespeler, leuk voor iedereen

Dennis ten Heuvel

Peter van Binsbergen

Sponsor logo